B. Daerah
B. Daerah, 12.09.2020 20:13, Llemot

9.Pitakon : Kepriye tandange Gathotkaca saprajurite?
Wangsulan :
Ngoko
Krama
10.Pitakon
: Apa sebabe Gathotkaca banjur nggeblas ndhelik ing suwalike
mega nalika weruh Adipati Karna menthang langkap panah
Kunta Wijayadanu?
Wangsulan:
Ngoko :
Krama
11.Pitakon
: Kepriye plesate panah Kunta Wijayadanu?
Wangsulan:
Ngoko
Krama
12.Pitakon
: Apa kang kedaden nalika panah Kunta Wijayadanu arep bali
tumiba bantala?
Wangsulan:
Ngoko
Krama
13.Pitakon
: Cahya kang sumorot iku, sejatine apa?
Wangsulan:
Ngoko
Krama
14.Pitakon
: Apa panjaluke Gathotkaca marang Kalabendana?
Wangsulan:
Ngoko
Krama
:
.
15.Pitakon
: Kepriye kahanane kreta perange Adipati Karna nalika ketiban
jasade Gathotkaca?
Wangsulan:
Ngoko
Krama
16.Pitakon : kepriye kahanane para korban perang iku?
wangsulan :
ngoko:
krama:​

answer
Jawaban: 2

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 21.08.2019 04:13, dewi3879925812
Tembang pocung tema kebudayaan (buatan sendiri)
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 21.08.2019 20:40, rajafadhlurrohman
Samemeh nulis naskah biantara, urang kudu nyaho saha bae anu baris ngahadiranana. nurutkeun hidep, naon sababna
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 25.11.2018 14:44, tesalonika63
Parangane struktur teks crita cekak sing isine nelakake urut urutan crita, diarani?
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 30.06.2014 02:14, Deidara7624
Bantu ya [email  protected] buatlah percakapan dengan bahasa
Jawaban: 2
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
9.Pitakon : Kepriye tandange Gathotkaca saprajurite?
Wangsulan :
Ngoko
Krama
1...

Pertanyaan:

Konu
PPKn, 12.11.2017 15:24
Konu
Ekonomi, 22.10.2017 07:09
Total masalah yang diselesaikan di situs: 14505721