B. Daerah
B. Daerah, 12.09.2020 20:13, naputradeni

3.Pitakon : Sadurunge Gathotkaca, sapa senapati agung Pandhawa?
Wangsulan :
Ngoko
Krama
4.Pitakon
: Senapati agung iku apa?
Wangsulan :
Ngoko
Krama
5.Pitakon
: Apa sebabe Gathotkaca seneng diwisudha dadi senapati agung
Pandhawa?
Wangsulan :
Ngoko
Krama
6.Pitakon
: Prabu Anom Gathotkaca iku ratu ing ngendi?
Wangsulan :
Ngoko .
Krama
7. Pitakon
: Sapa senapati saka Kurawa kanggo nandhingi Gathotkaca?
Wangsulan :
Ngoko
Krama
8. Pitakon
: Sawise ditetepake dadi senapati, Adipati Karna banjur ngapa?
Wangsulan :
Ngoko
:
Krama

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 18.08.2019 14:52, citraa58
Tulina tuladha loro legenda kegaiban
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 21.11.2018 14:13, Juniorramadhan251
Aku dikongkon ibu tuku sega putihdadekno basa krama
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 22.08.2019 10:09, loli226
B. cangkriman irib-iriban ing ngisor iki bedhenen! 1. putri melik-melik sendhen kayu legi.2. gajah nguntal sangkrah.3. dipijet wudele, mripate mendelik.4. pitik putih ngendhog ing segara getih.5. anake gelungan, ibune ngrembyang.6. kebo bule cancan merang.7. sawah rong kedhok galengane mung sithok.8. kayu mati digubet ula mati.9. emboke tapihan, anake wuda.10. pak demang klambi abang disuduk manthuk-manthuk.ii ii iii iiitha basa" kelas 6 sd/mi semester 1 dan 2 taun 2019-2020​
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 27.08.2017 04:27, sabrinarihamazhara
Nalika para pramuka kemah ana ngantang prasasat kodanan sadina
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
3.Pitakon : Sadurunge Gathotkaca, sapa senapati agung Pandhawa?
Wangsulan :
Ngoko
...

Pertanyaan:

Total masalah yang diselesaikan di situs: 14573707