B. Daerah
B. Daerah, 12.09.2020 20:13, nifressa14

Ayeuna hidep kudu nyaritakeun kaulinan Dipikaresep ku hidep. caritekeun<br />Pancen 6<br />1.iraha hidep pangahirna ngalakukeun eta kaulinan ?<br />2.jeung saha Bae ngalakukeun na ?<br />3.dimana tempat na ,Jeung iraha waktuna?<br />4.kumaha prak-prakanana?<br /><br /><br />​x​

answer
Jawaban: 3

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 20.08.2019 00:10, vitairindayani
Aan nurjanah dititah meuli gula bodas ku indungna ka warung bi anah. pek jieun pagunemanana antara aan nurjanah jeung bi anah!
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 03.02.2017 14:40, nharizmarizma6026
Buatlah surat pribadi selamat hamil untuk guru menggunakan bahasa jawa bahasa alus me point nya aku tambahin suwer tugas buat besok besok dikumpulin
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 21.08.2019 17:52, marlina5892
Tembung-tembung ing ngisor iki golekana tegese banjur gawenen ukara kang mathuk! 1.ngenggar-enggar awaktegese: ukara: 2. nyambut gawe kanthi sengkuttegese : ukara3. ngecembenge banyu.tegese : ukara4. pamarentah kang kawogantegese : ukara: 5. melu ngrembakaketegese : ukara: ​
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 16.10.2017 15:33, diwan36
Nggawe ukara pitakon nganggo tambung lantip
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Ayeuna hidep kudu nyaritakeun kaulinan Dipikaresep ku hidep. caritekeun<br />Pancen 6<br /&...

Pertanyaan:

Konu
Sejarah, 05.05.2020 15:48
Konu
PPKn, 05.05.2020 15:48
Konu
Penjaskes, 05.05.2020 15:48
Total masalah yang diselesaikan di situs: 14418020