B. Daerah
B. Daerah, 17.08.2019 14:42, Supergeniushazard

Contoh kalimat bahasa jawa
basa krama dan basa krama inggil ​

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 19.08.2019 21:50, arys1299
Tante iki apa klambimu ta kok apik temen
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 21.08.2019 22:20, rifky20020225
Apa sing nyebakake anane pra hara mau
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 22.08.2019 10:10, osmrd863
Nggawea ringkesan pethikan teks cekak "pasien nyalawadi" ing dhuwur
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 22.08.2019 20:10, emmakimmu
Gawea ukara nganggo tembung-tembung ing ngisor iki! a. gatel tangane b. landhep pikire c. jembar segarane d. amba jangkahe e. cilik atine f. kandel kupinge g. kakehan lambe h. gedhe endhase i. dawa ususe j. peteng ulate cari tegese nya dan membuat jawab yang bener ya kak! : )
Jawaban: 3
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Contoh kalimat bahasa jawa
basa krama dan basa krama inggil ​...

Pertanyaan:

Konu
Matematika, 09.11.2020 16:40
Konu
B. Indonesia, 09.11.2020 16:40
Konu
Matematika, 09.11.2020 16:40
Total masalah yang diselesaikan di situs: 22481529