B. Daerah
B. Daerah, 17.08.2019 13:12, Chezka7833

Dewi sinta nampi apa saking anoman​

answer
Jawaban: 2

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 27.11.2017 13:37, dahlia9085
2.wulan kula ndherek kegiatan pendaftaran siswa enggal ing smp. endi tembung kang cocok kanggo ngganepi ukara kasebut lan trep karo kahananmu saiki? a. samangkeb. menikac. kepengkerd. rumiyi8. ing pawiyatan tingkat dhasar lan menengah, para siswa dipundhidhik tata krama. pawiyatan tegese a. panggonanb. omahe dhewec. d. pasantren9. kalerasan ibu kaliyan bapak ngastanipun guru dados wekdalipun prei sareng. tembung kalerasan tegese.. a. kebenaranb. kalonggaranc. sengganged. kerepotan
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 07.12.2015 15:12, wandayp70
Tembung tembung kang padha utawa meh padha tegese diarani
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 01.10.2018 02:40, Ditoynot8446
Lemah sing digarap petani iku lemh opo
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 21.08.2019 14:51, fifkakhrns9335
Apa tegese watak prasaja lan apa tuladhane ing urip padinanmu​
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Dewi sinta nampi apa saking anoman​...

Pertanyaan:

Konu
Biologi, 30.04.2020 02:48
Konu
TI, 30.04.2020 02:48
Total masalah yang diselesaikan di situs: 21662377